Kiitos käynnistä

Kirjautuaksesi ulos, klikkaa "OK"


Oikeudellinen ilmoitus HillsVet.fi

TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

Henkilökohtaisten tietojesi kerääjä on Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IČ: 27580792 ("Ylläpitäjä"). Säilytämme tietojanne tietokannassamme ja käytämme niitä ylläpitääksemme käyttäjäprofiilianne, vastataksemme kysymyksiinne koskien yhtiötämme ja sen tuotteita & palveluita, ottaaksemme teihin yhteyttä mikäli voitatte kampanjoissamme tai tapahtumissamme, jotka edellyttävät rekisteröitymistä, sekä markkinointitarkoituksiin, joita ovat muun muassa uutiskirjeet, tarjoukset, tutkimukset ja muu tiedonvälitys sähköpostitse. Henkilökohtaisten tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Kerättyjä henkilökohtaisia tietoja voidaan jakaa Hill’s Pet Nutrition konsernin sisällä, sekä palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Jotkut niistä voivat sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa, joten annatte suostumuksen, että saatamme siirtää henkilökohtaisia tietojasi myös EU:n ulkopuolelle. Henkilökohtaisia tietojanne käsitellään voimassaolevien lakien mukaan. Teillä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilökohtaiset tiedot, oikaista, poistaa ja vastustaa niitä, sekä muut tietosuojalain mukaiset oikeudet.

Hill's Pet Nutrition Limited ("Hill's") ylläpitää tätä Internet-sivustoa Internetin käyttäjien palvelemiseksi. Hill's Pet Nutrition Limitedin tai sen konserniyhtiöiden ja Colgate-Palmolive Companyn sivustoon sijoittama sisältö (kuvat ja teksti) on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Sivustossa esiintyvät tuotenimet, logot, nimiöt ja pakkaukset ("tavaramerkit") ovat ilmoitettaessa Hill's Pet Nutrition Inc:n, sen konserniyritysten tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Näiden tavaramerkkien esiintyminen sivustossa ei merkitse sitä, että Hill's myöntäisi oikeuden käyttää tai jäljentää niitä. Tavaramerkkimerkinnät ilmaisevat Hill'sin aseman tavaramerkin omistajana vain Yhdysvalloissa. Tavaramerkkien tila ja merkinnät voivat vaihdella eri maissa. Tämän sivuston sisältöä saa ladata ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Sisältöä ei saa kopioida muulla tavoin eikä sitä saa muuttaa.

Hill's pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan tietojen täsmällisyyden ja ajantasaisuuden, mutta ei anna mitään takuita niiden täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Lisäksi Hill's kiistää soveltuvan lainsäädännön määrittämässä suurimmassa laajuudessa kaikki tähän Web-sivustoon ja sen sisältöön liittyvät takuut ja ehdot, mukaan lukien kaikki oletetut takuut ja ehdot sekä sellaiset takuut ja ehdot, jotka liittyvät laatuun, sopivuuteen johonkin käyttötarkoitukseen, nimiöihin, oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muihin seikkoihin.

Hill's ei kiistä tai rajoita näillä ehdoilla, mistään päinvastaisiksi tulkittavissa olevista ilmauksista huolimatta, vastuuvelvollisuuttaan Hill'sin laiminlyönneistä aiheutuvan kuoleman tai henkilövahinkojen osalta, väärinkäytösten osalta tai minkään muun vastuuvelvollisuuden osalta, jota ei soveltuvan lainsäädännön mukaan voida kiistää tai rajoittaa. Mikään näistä ehdoista ei vaikuta käyttäjien kuluttajalainsäädännössä määritettyihin oikeuksiin.

Edelliseen kappaleeseen liittyen Hill's ei missään tapauksessa ole vastuuvelvollinen (oli kyseessä sitten sopimusrikkomus, laiminlyönti tai mikä tahansa muu syy) mistään rahallisista menetyksistä, erityisistä, välillisistä ja satunnaisista vahingoista, myynti- tai liikevoiton menetyksistä, mihinkään ohjelmistoihin tai tietoihin liittyvistä menetyksistä, kykenemättömyydestä voida käyttää tietokonelaitteistoa, ohjelmistoa tai tietoja, yrityksen henkilökunnan työajan hukasta tai mistään muista epäsuorista, satunnaisista tai erityisistä menetyksistä, joita kaikesta huolimatta voisi ilmetä.

Hill'sin tähän Web-sivustoon liittyvä kokonaiskorvausvastuu käyttäjälle, niin sopimusperustaisissa, rikkomusperustaisissa, mukaan lukien rajoituksen tuottamuksellisuus, tai muissa tapauksissa, on poissuljettu.

Hill's kiistää vastuuvelvollisuuden mistä tahansa vahingoista, jotka liittyvät käyttäjän kyvyttömyyteen käyttää Hill'sin ylläpitämää sivustoa tai siihen, että käyttäjä luottaa sivuston sisältämiin tietoihin.

Sivuston www.hillspet.com ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamien ja ylläpitämien toimialueiden tiettyjen linkkien napsauttaminen voi johtaa käyttäjän muihin Web-sivustoihin, joista Hillspet.com ja muut Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamat ja ylläpitämät toimialueet eivät ole missään vastuussa.

Hill's kerää tietoja, joita voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen, ainoastaan silloin, kun käyttäjä vapaaehtoisesti antaa tähän suostumuksena. Hill's kohtelee näitä tietoja alla kuvatun tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

Käyttäjän sivustoon www.hillspet.com ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamiin ja ylläpitämiin toimialueisiin lähettämää materiaalia tai kommunikaatiota tai käyttäjän Hill'sille sähköpostitse lähettämiä kirjeenvaihtoa, materiaalia ja muita tietoja kuin henkilötietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina. Näitä tietoja voidaan vapaasti käyttää ja jäljentää missä tahansa tarkoituksessa. Erityisesti Hill'sillä on oikeus vapaasti käyttää tällaisten tietojen sisältämiä mitä tahansa ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinoiminen. Kaikkien sivustoon www.hillspet.com ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamiin ja ylläpitämiin toimialueisiin lähetettyjen tietojen pitää olla totuudenmukaisia, ne eivät saa loukata muiden oikeuksia ja niiden on oltava oikeita.

Hill's pidättää oikeuden milloin tahansa vetää pois myynnistä sivustossa www.hillspet.com ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamissa ja ylläpitämissä toimialueissa viitattuja tuotteita ja muuttaa tätä oikeudellista ilmoitusta.

Tietosuojakäytäntö ja lapsia koskeva tietosuojakäytäntö

Hill's kunnioittaa sivustonsa käyttäjien yksityisyydensuojaa. Tietosuojakäytäntömme on kuvattu alla. Tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa Internet-tekniikan muuttuessa. Kaikista muutoksista ilmoitetaan välittömästi näillä sivuilla.

Erityishuomautus vanhemmille ja huoltajille

Hill's kunnioittaa lasten yksityisyydensuojaa. Hill's ymmärtää, että lasten sähköpostin- ja Internet-käyttöön liittyy erityisiä huolenaiheita yksityisyyden ja tietosuojan osalta.

Hill's pyrkii noudattamaan Children's Advertising Review Unitin ("CARU:n") Internet-mainontaa ja online-palveluita koskevia suosituksia, mukaan lukien henkilötietojen keräämistä alaikäisiltä koskevat suositukset. Hill's muistuttaa ja kannustaa vanhempia tarkkailemaan lastensa Internetin käyttöä. Vanhemmat voivat auttaa lasten yksityisyydensuojan turvaamisessa varmistamalla, että lapset eivät koskaan lähetä sähköpostia tai henkilötietojaan tähän tai mihinkään muuhun sivustoon ilman vanhempien suostumusta.

Mihin tietoja kerätään? Mihin tietoja käytetään?

Tietoja, joiden avulla sivuston käyttäjä voidaan tunnistaa, kerätään ainoastaan silloin, kun käyttäjä vapaaehtoisesti antaa tähän suostumuksena. Käyttäjän henkilöllisyyden ilmaisemia tietoja kerätään ainoastaan siinä tarkoituksessa, että käyttäjille voitaisiin toimittaa vastauksia yritystä koskeviin kysymyksiin, että käyttäjille voitaisiin lähettää yrityksen materiaalia, esimerkiksi esitteitä, ja että kilpailujen tai kampanjoiden voittajiin voitaisiin ottaa yhteyttä. Sähköpostiosoitteita tai muita henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin vastaamiseksi käyttäjän lähettämään pyyntöön tai viestiin. Tietoja ei käytetä yrityksen sisäisesti eikä niitä luovuteta millekään Hill's-konsernin ulkopuoliselle taholle muutoin kuin tässä erityisesti määritetyissä tapauksissa.

Kun käyttäjä saapuu sivustoon, Web-palvelimemme tunnistaa automaattisesti käyttäjän IP-osoitteen (tietokoneen Internetissä käyttämän yksilöllisen osoitteen). IP-osoitteita käytetään apuna sivuston hallinnassa ja demografisten tietojen keräämiseksi sivuston kokonaiskäytöstä.

Toisinaan sivusto sisältää tietoja Hill'sin järjestämistä tai Hill'sin yhdessä jonkin muun Internet-yrityksen kanssa järjestämistä arvoinnoista tai muista myynninedistämiskampanjoista, joihin käyttäjä voi joissakin tapauksissa osallistua sähköisesti. Tässä tapauksessa Hill's ja/tai Hill'sin valtuuttamat edustajat käyttävät käyttäjän antamia tietoja hänen suostumuksellaan kampanjan toteuttamisessa (esimerkiksi yhteyden ottamiseksi voittajiin) sekä Hill'sin ja yhteisarvonnan tukijoiden tuotteiden tai palveluiden tarjoamisessa. Lisäksi voidaan kerätä demografisia ja muita tietoja markkinatutkimuksen, mainonnan ja myynninedistämisen tarpeisiin.

Sivustossa käyttäjälle tarjottaviin palveluihin liittyen käyttäjän antamia tietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolella sijaitseviin maihin. Näin voi esimerkiksi tapahtua silloin, jos mikä tahansa palvelimistamme sijoitetaan ETA-alueen ulkopuoliseen maahan tai jokin palveluntarjoajistamme sijaitsee ETA-alueen ulkopuolisessa maassa. Hill's voi myös jakaa tietoja eri puolilla maailmaa sijaitsevien konserniyritystensä välillä. Näihin yrityksiin sisältyy myös Hill's Pet Nutrition Inc. Yhdysvalloissa. Näissä maissa ei ehkä ole samanlaista tietosuojalainsäädäntöä kuin ETA-maissa.

Hill'sin kotieläinruokien evästekäytäntö - Eurooppa

Käytämme evästeitä ja vastaavaa tekniikka verkkosivustoillamme. Tämä ilmoitus antaa tietoa evästeiden käyttö- ja hallintatavastamme.

Tätä verkkosivustoa (ja kaikkia meidän tai tytäryhtiöidemme tarjoavia sivustoja) käyttämällä hyväksyt evästeiden (ja vastaavan tekniikan) käytön tämän ilmoituksen mukaisesti. Hyväksyt erityisesti analyyttisten, mainontaa ja toimintoja koskevien evästeiden käytön alla kuvattuihin tarkoituksiin.

Jos et hyväksy näiden evästeiden käyttöä, lue lisäohjeita alla olevasta osiosta ‘Evästeiden hallinta tai poistaminen’.

Mikä eväste on?

Evästeet ovat pieniä kirjaimia ja numeroita sisältäviä tiedostoja, jotka ladataan tietokoneeseen tai mobiililaitteiseen verkkosivustoa käytettäessä. Evästeet lähetetään sitten takaisin alkuperäiseen verkkosivustoon kaikilla seuraavilla vierailukerroilla tai johonkin toiseen verkkosivustoon, joka tunnistaa evästeen. Evästeet ovat hyödyllisiä, koska niiden avulla verkkosivusto voi tunnistaa käyttäjän laitteen.

Evästeet suorittavat monia eri toimintoja, niiden avulla voit esimerkiksi selata sivuja tehokkaasti, ne muistavat valintasi ja parantavat käyttäjäkokemusta yleisesti ottaen. Niiden avulla voidaan lisäksi varmistaa, että näet kiinnostuksiasi vastaavia mainoksia verkossa.
Käytämme kahta laajaa evästekategoriaa:

  • Ensimmäisen osapuolen evästeet, jotka tulevat suoraan meiltä tietokoneeseesi.
  • Kolmannen osapuolen evästeet, jotka tulevat kolmansilta osapuolilta meidän puolestamme. Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä verkkosivustojemme ja niiden käytön analysoimiseen sekä kohdistettuun mainontaan (kuten kuvattu alla).

Miten käytämme evästeitä?

Alla olevat taulukko kertoo, miten me ja kolmannet osapuolet käytämme evästeitä verkkosivustoillamme. Niihin kuuluu seuraava evästeiden käyttö:

  • sivustojemme vierailijoiden kokonaismäärän ymmärtäminen sekä vierailijoiden käyttämien verkkoselaimien (esim. Firefox, Safari tai Internet Explorer) sekä käyttöjärjestelmien (esim. Windows tai Macintosh) tunnistaminen
  • verkkosivustojemme toiminnan tarkkailu, mukaan lukien vierailijoiden sivustojen käyttötapa ja verkkosivustojen parannus
  • verkkokokemuksen mukauttaminen ja parantaminen
  • mukautettu Hill'sin ja kolmannen osapuolen mainonta verkkosivustoillamme ja niiden ulkopuolella

Millaisia evästeitä käytämme?

TVerkkosivustojemme evästetyypit voidaan luokitella yhteen neljästä kategoriasta: 'oleelliset verkkosivuston evästeet', 'toimintoa koskevat evästeet', 'analyyttiset evästeet' ja 'mainontaa koskevat evästeet'. Seuraava taulukko sisältää lisätietoa kustakin kategoriasta ja evästeidemme tarkoituksista:

Evästetyyppi

Evästeen toiminta

Lähde ja estäminen

Oleelliset verkkosivuston evästeet

Nämä evästeet ovat tärkeitä verkkosivuston ja niiden toimintojen kannalta. Nämä evästeet eivät kerää sinusta tietoa markkinointitarkoituksiin tai internetin käyttöä koskevia tietojasi. Nämä evästeet ovat usein käyttöjaksokohtaisia ja ne menevät umpeen, kun verkkosivuston käyttö (käyttöjakso) on päättynyt. Tätä evästeluokkaa ei voida poistaa käytöstä.

Hill'sin
(ensimmäisen osapuolen evästeet)

Toimintaa koskevat evästeet

Näiden evästeiden avulla verkkosivustomme muistaa valintasi (esim. käyttäjätunnuksesi, kielesi tai alueesi) parempien ja henkilökohtaisempien toimintojen tarjoamiseksi. Näiden evästeiden keräämät tiedot voivat olla nimettömiä eikä niistä voida jäljittää muiden sivustojen selaintoimintoja. Tätä evästeluokkaa ei voida poistaa käytöstä.

Hill'sin
(ensimmäisen osapuolen evästeet)

Toimintaa ja mainontaa koskevat evästeet

Näitä evästeitä käytetään toimittamaan sisältöä verkkosivustoillemme YouTube:n kautta. Google ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää Googlen keräämiä tietoja myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi kohdistetun mainonnan tarjoamiseksi verkkosivustoillamme ja niiden ulkopuolella.

YouTube (peruuta)

Analyyttiset evästeet

Nämä evästeet, mukaan lukien välimuistin evästeet, asentaa Google Analytics, Omniture ja Fabric sekä Quantcast. Niitä käytetään verkkosivustojemme vierailijoiden toimintaa koskevien tietojen keräämiseen, mukaan lukien vierailijamäärät, sivustot ennen verkkosivustoillemme siirtymistä ja vierailijoiden avaamat verkkosivustomme sivut. Käytämme näitä tietoja raporttien laatimiseen ja verkkosivustojemme parantamiseen esimerkiksi saamalla tietää, löytävätkö käyttäjät virheitä ja varmistamalla, että käyttäjät löytävät helposti hakemansa. Kyseiset evästeet jäävät tietokoneeseesi, kunnes poistat ne.

Omniture (peruuta)
Google Analytics (peruuta)

Fabric (opt-out)

Quantcast (opt-out)

Mainontaa koskevat evästeet

Kyseiset evästeet keräävät tietoa verkkosivustoista ja yksittäisisä sivuista, joita käyttäjät käyttävät verkkosivustoillamme ja niiden ulkopuolella (niissä voi olla esimerkiksi tietoja kiinnostuksistasi ja niiden ominaisuuksista). Niitä käytetään yleensä mainoksiin ja muihin markkinointiviesteihin omien kiinnostuksiesi mukaisesti. Niitä käytetään myös rajoittamaan mainoksien esiintyvyyttä sekä mainoskampanjoiden tehokkuuden mittaamiseen. Ne asennetaan yleensä mainosverkostojen kautta luvallamme. Ne jäävät tietokoneeseesi, ellet poista niitä, ja ne muistavat käyttämäsi verkkosivustot. Ne voivat myös ilmoittaa, tulitko verkkosivustollemme mainoslinkin kautta.

Nämä tiedot jaetaan muiden organisaatioiden kanssa, esimerkiksi mainostajien ja yhteistyökumppaniemme kanssa, ja he voivat käyttää tietoja yhdessä muiden verkkosivustojen käyttöä koskevien tietojan kanssa muun muassa verkkosivustomme (ja muiden) käyttäjäryhmien yhteisten kiinnostuksien ja toimintatapojen tunnistamiseksi.

AddThis (peruuta)
AppNexus (peruuta)
Doubleclick (peruuta)
Facebook
Media6Degrees (peruuta)
Mediamind (peruuta)
Twitter
Yahoo (peruuta)

Fabric (opt-out)

Muu vastaava tekniikka

Useiden muiden verkkosivustojen tavoin käytämme evästeitä muistuttavia tekniikoita, mukaan lukien paikallisesti jaetut kohteet (kutsutaan joskus nimellä ‘flash-evästeet’), selainhistorian tutkinta, selaimen sormenjälkitutkimus ja pikselitunnisteet (kutsutaan joskus nimellä ‘jäljitteet’).Tämä antaa meille ja toimittajillemme tietoa verkkosivustoistamme ja vierailijoiden käyttämästä sisällöstä, jolloin voimme tunnistaa, onko tietokoneesi tai laitteesi käynyt verkkosivustoillamme tai muilla sivustoilla aikaisemmin.

Palvelimme keräävät automaattisesti IP-osoitteesi, kun vierailet verkkosivuillamme, voimme yhdistää sen verkkotunnukseesi tai internetpalveluntarjoajasi verkkotunnukseen. Voimme myös kerätä joitakin “clickstream-tietoja” verkkosivustojesi käyttöön liittyen. Clickstream-tietoja ovat esimerkiksi tietokoneeseesi tai laitteeseesi, verkkoselaimeesi ja käyttöjärjestelmääsi ja niiden asetuksia koskevat tiedot, sivusto ennen verkkosivustollemme tulemista, vierailun aikana näkyvät ja napsauttamasi sivut ja sisältö vastaavalla kellonajalla ja kestolla, lataamasi kohteet, seuraava vierailemasi verkkosivusto sekä sivustoillemme ja sen linkitetyille sivustoille syöttämäsi hakusanat.

Evästeiden hallinta ja poistaminen

Voit päättää itse, haluatko sallia evästeiden käytön vai et alla kuvatulla tavalla. Jos kuitenkin et salli evästeitä, et välttämättä voi käyttää kaikkia verkkosivustojemme toimintoja ja voit saada meiltä viestejä, jotka eivät välttämättä kiinnosta sinua yhtä paljon. Jos hallitset evästeiden käyttöä, evästeiden hallintavälineemme asentaa laitteeseesi evästeen, jonka avulla toimimme valintojesi mukaan. Jos poistat evästeitä laitteessasi, poistat myös kyseisen valintoja koskevan evästeen ja sinun on tehtävä valinnat uudelleen.

Voit estää evästeitä käyttämällä yllä olevan taulukon peruutuslinkkejä tai muuttamalla selaimesi asetuksia niin, että verkkosivustojemme evästeitä ei voida asentaa tietokoneeseesi tai mobiililaitteeseesi. Noudata tällöin selaimen ohjeita (yleensä valinnassa “Ohje”, “Työkalut” tai “Muokkaa”). Kun poistat evästeen tai evästekategorian käytöstä, evästettä ei poisteta selaimestasi. Tämä on tehtävä itse selaimesta.

Lisätietoa evästeistä, muun muassa laitteeseen asennettujen evästeiden tarkistamisesta ja niiden hallinnasta ja poistamisesta on saatavilla osoitteesta www.allaboutcookies.org.

Aikaisemmin asennetut evästeet

Jos olet poistanut käytöstä yhden tai useamman evästeen, voimme edelleen käyttää sitä ennen evästeillä keräämiämme tietoja. Lopetamme kuitenkin käytöstä poistettujen evästeiden käytön.

VIIHDY SIVUSTOLLAMME!

© Hill's Pet Nutrition, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.