Skip to Main Content

Oikeudellinen ilmoitus HillsVet.fi

TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

 

Hill's Pet Nutrition ApS ("Hill's") ylläpitää tätä Internet-sivustoa Internetin käyttäjien palvelemiseksi. Hill's Pet Nutrition Limitedin tai sen konserniyhtiöiden ja Colgate-Palmolive Companyn sivustoon sijoittama sisältö (kuvat ja teksti) on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Sivustossa esiintyvät tuotenimet, logot, nimiöt ja pakkaukset ("tavaramerkit") ovat ilmoitettaessa Hill's Pet Nutrition Inc:n, sen konserniyritysten tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Näiden tavaramerkkien esiintyminen sivustossa ei merkitse sitä, että Hill's myöntäisi oikeuden käyttää tai jäljentää niitä. Tavaramerkkimerkinnät ilmaisevat Hill'sin aseman tavaramerkin omistajana vain Yhdysvalloissa. Tavaramerkkien tila ja merkinnät voivat vaihdella eri maissa. Tämän sivuston sisältöä saa ladata ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Sisältöä ei saa kopioida muulla tavoin eikä sitä saa muuttaa.

 

Hill's pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan tietojen täsmällisyyden ja ajantasaisuuden, mutta ei anna mitään takuita niiden täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Lisäksi Hill's kiistää soveltuvan lainsäädännön määrittämässä suurimmassa laajuudessa kaikki tähän Web-sivustoon ja sen sisältöön liittyvät takuut ja ehdot, mukaan lukien kaikki oletetut takuut ja ehdot sekä sellaiset takuut ja ehdot, jotka liittyvät laatuun, sopivuuteen johonkin käyttötarkoitukseen, nimiöihin, oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muihin seikkoihin.

 

Hill's ei kiistä tai rajoita näillä ehdoilla, mistään päinvastaisiksi tulkittavissa olevista ilmauksista huolimatta, vastuuvelvollisuuttaan Hill'sin laiminlyönneistä aiheutuvan kuoleman tai henkilövahinkojen osalta, väärinkäytösten osalta tai minkään muun vastuuvelvollisuuden osalta, jota ei soveltuvan lainsäädännön mukaan voida kiistää tai rajoittaa. Mikään näistä ehdoista ei vaikuta käyttäjien kuluttajalainsäädännössä määritettyihin oikeuksiin.

 

Edelliseen kappaleeseen liittyen Hill's ei missään tapauksessa ole vastuuvelvollinen (oli kyseessä sitten sopimusrikkomus, laiminlyönti tai mikä tahansa muu syy) mistään rahallisista menetyksistä, erityisistä, välillisistä ja satunnaisista vahingoista, myynti- tai liikevoiton menetyksistä, mihinkään ohjelmistoihin tai tietoihin liittyvistä menetyksistä, kykenemättömyydestä voida käyttää tietokonelaitteistoa, ohjelmistoa tai tietoja, yrityksen henkilökunnan työajan hukasta tai mistään muista epäsuorista, satunnaisista tai erityisistä menetyksistä, joita kaikesta huolimatta voisi ilmetä.

 

Hillin enimmäisvastuu tähän verkkosivustoon liittyen, olipa kyseessä sopimus, huolimattomuus, kuten huolimattomuus, tai vastaava, on 300 euroa.

 

Hill'sin tähän Web-sivustoon liittyvä kokonaiskorvausvastuu käyttäjälle, niin sopimusperustaisissa, rikkomusperustaisissa, mukaan lukien rajoituksen tuottamuksellisuus, tai muissa tapauksissa, on poissuljettu.

 

Sivuston www.HillsVet.fi ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamien ja ylläpitämien toimialueiden tiettyjen linkkien napsauttaminen voi johtaa käyttäjän muihin Web-sivustoihin, joista HillsVet.fi ja muut Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamat ja ylläpitämät toimialueet eivät ole missään vastuussa.

 

Hill's kerää tietoja, joita voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen, ainoastaan silloin, kun käyttäjä vapaaehtoisesti antaa tähän suostumuksena. Hill's kohtelee näitä tietoja alla kuvatun tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

 

Käyttäjän sivustoon www.HillsVet.fi ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamiin ja ylläpitämiin toimialueisiin lähettämää materiaalia tai kommunikaatiota tai käyttäjän Hill'sille sähköpostitse lähettämiä kirjeenvaihtoa, materiaalia ja muita tietoja kuin henkilötietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina. Näitä tietoja voidaan vapaasti käyttää ja jäljentää missä tahansa tarkoituksessa. Erityisesti Hill'sillä on oikeus vapaasti käyttää tällaisten tietojen sisältämiä mitä tahansa ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinoiminen. Kaikkien sivustoon www.HillsVet.fi ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamiin ja ylläpitämiin toimialueisiin lähetettyjen tietojen pitää olla totuudenmukaisia, ne eivät saa loukata muiden oikeuksia ja niiden on oltava oikeita.

 

Hill's pidättää oikeuden poistaa markkinoilta tuotteita, joihin www.HillsVet.fi-sivuilla tai muilla Hill'sin tai Hill's-yritysryhmän omistamilla ja hallinnoimilla toimialueilla on viitattu, ja muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa.